Input:

Skutečnosti uvedené v Prohlášení pro roční zúčtování

1.11.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

9.8.1 Skutečnosti uvedené v Prohlášení pro roční zúčtování

Ing. Marcela Srněnská

Nezdanitelné částky základu daně při výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nelze uplatnit měsíčně ve výši 1/12 příslušné částky jako částku snižující základ daně. Tyto nezdanitelné částky lze uplatnit až v rámci ročního zúčtování, případně si je poplatník uplatní v daňovém přiznání.

Ustanovení § 38k odst. 5 ZDP stanoví mimo jiné, že plátce daně, u kterého poplatník učinil Prohlášení podle odstavce 4:

  • provede výpočet daně,

  • roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a

  • současně přihlédne k nezdanitelným částkám ze základu daně podle § 15 a ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) a g)

za bezprostředně uplynulé zdaňovací období, podepíše-li poplatník do 15. února za toto období písemné Prohlášení, ve kterém uvede:

  • že nepobíral v uplynulém roce (kromě mzdy od jednoho plátce nebo postupně od více plátců, příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně a kromě příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny), jiné příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob vyšší než 6 000 Kč,

  • zda pobíral v uplynulém roce postupně od dalších plátců daně (kromě příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně a kromě příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny) příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a ve kterých kalendářních měsících je pobíral,

  • že manželka (manžel) žijící ve společně hospodařící domácnosti, na kterou

Nahrávám...
Nahrávám...