Změny v zákoně o DPHGarance

16.2.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu týkajícím se změn v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH), nejprve probereme novinky přijaté v průběhu roku 2023. Dále upozorníme na některé nové výkladové pokyny GFŘ a v závěru upozorníme na novinky pro rok 2024 zejména…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášenímGarance

15.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 101g ZDPH– Kontrolní hlášení – Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Kontrolní hlášení - povinnost podání, náležitosti, lhůty pro podáníGarance

15.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 101c ZDPH až § 101f ZDPH– Kontrolní hlášení – Povinnost podání, náležitosti, lhůty pro podání

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Změny zákona o daních z příjmů a zákona o DPH 2022/2023 (zákonem č. 366/2022 Sb.)Archiv

17.1.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 366/2022 Sb. nabývá účinnost dnem 1. ledna 2023, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2 až 5 a 8 až 10 týkajících se zákona o DPH, která nabývají účinnost dnem 3. 12.…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

§ 101h ZDPH Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášenímGarance

11.1.2023, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

§ 101j ZDPH Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášeníGarance

9.1.2023, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

§ 101g ZDPH Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášenímGarance

9.1.2023, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Změna v kontrolním hlášení na základě ukončené daňové kontrolyArchiv

23.8.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

U daňového subjektu, plátce DPH, proběhla daňová kontrola na DPH. Výsledkem kontroly je vyloučení nároku na odpočet některých z přijatých plnění, zahrnutých v řádném přiznání na ř. 40, kdy daňový subjekt neunesl důkazní břemeno k těmto vyloučeným plněním…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Nedobytná pohledávka ve vazbě na DPHArchiv

19.7.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH”) se problematice nedobytných pohledávek věnuje především v ustanovení § 46 až 46g, kdy řeší opravu základu daně z přidané hodnoty (dále též „daň“ nebo „DPH“) v případě nedobytné pohledávky. V citovaných…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Vybrané chyby u kontrolního hlášeníArchiv

7.6.2022, Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chyba v kontrolním hlášení obvykle vede k výzvě ze strany správce daně a k dodatečné administrativě pro daného plátce. Navíc pokud plátce nereaguje na výzvu řádně nebo včas, hrozí mu přísné sankce za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením.…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

DPH a identifikovaná osobaArchiv

27.5.2022, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jako neplátce DPH přijmu službu ze třetí země, vzniká mi povinnost přihlásit se jako identifikovaná osoba kvůli přijetí služby ze třetí země?

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

DPH při vývozu zbožíArchiv

23.5.2022, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoz zboží představuje jeden z nejvýznamnějších makroekonomických faktorů České republiky. Z pohledu daně z přidané hodnoty představuje plnění na výstupu, které může být osvobozeno od daně při splnění zákonných podmínek. Zákon č. 235/2004, o dani z přidané…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Určení místa plnění pro účely DPH - 2. částArchiv

20.5.2022, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dalším ze série článků věnovaných problematice místa plnění u DPH budeme pokračovat v pravidlech pro stanovení místa plnění u zboží – a to při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží.…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

DPH při dovozu zbožíArchiv

9.5.2022, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoby povinné k dani, ať už jsou registrovanými plátci DPH či nikoliv, často dovážejí zboží ze třetí země do České republiky za účelem jeho dalšího prodeje anebo pro použití v rámci ekonomické činnosti, např. při výrobě finálního výrobku. Daň z přidané hodnoty…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Vratka DPH u nedobytné pohledávkyArchiv

2.5.2022, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme nedobytnou pohledávku, kterou jsme přihlásili do insolvence v květnu 2020, vytvořili jsme zákonnou opravnou položku. V únoru 2022 přišlo z krajského soudu usnesení o konečné zprávě, ve které je uvedeno, že věřitelé budou uspokojeni částkou ve výši 0 Kč.…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

DPH a prodej publikací do zahraničíArchiv

17.3.2022, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme právnická osoba, plátce DPH v ČR. Zabýváme se výrobou odborných publikací, které obsahují méně než 50 % reklamy. Prodej publikací v ČR účtujeme na účet 601 – Tržby za vlastní výrobky a zdaňujeme 10 % DPH. V některých případech publikaci dodáváme do jiného…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Portál MoJe daněGarance

20.5.2021, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek se zaobírá novým portálem Finanční správy MoJe daně, který byl nedávno uveden do provozu. Není myšlen jako podrobná příručka uživatele, Poměrně podrobný návod na používání nové generace daňové informační schránky DIS+ lze najít např. na…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením dle § 101g zákona o DPHArchiv

24.3.2021, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 101g ZDPH– Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Změny zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2021Archiv

10.12.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2021 dochází v zákonu o dani z přidané hodnoty k několika změnám.

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Kontaktní osoba v KHArchiv

21.5.2020, Ing. Pavel Matějka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řeším tuto situaci. Zpracováváme externě účetnictví firmě bez plné moci. Veškeré hlášení a přiznání se tedy podávají z jejich datové schránky a podepisující osoba figurující na hlášení je jednatel společnosti. V kontaktních údajích na daňovém přiznání a…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Kontaktní osoba v kontrolním hlášení a citlivé údajeGarance

18.5.2020, Ing. Pavel Matějka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracováváme externě účetnictví firmě bez plné moci. Veškeré hlášení a přiznání se tedy podávají z jejich datové schránky a podepisující osoba figurující na hlášení je jednatel společnosti. V kontaktních údajích na daňovém přiznání a kontrolním hlášení je…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Převod zboží na provozovnu na SlovenskuArchiv

6.5.2020, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám dotaz ohledně převozu zboží z provozovny v ČR do stálé provozovny na Slovensku. Jsme FO, plátce DPH, vedeme skladbou evidenci, na Slovensku máme slovenské DIČ a vedeme účetnictví.

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Vliv mimořádných opatření na DPHArchiv

27.4.2020, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zatímco standardní návrhy novelizace zákona o DPH byly odsunuty na druhou kolej, objevila se v poslední době celá řada mimořádných opatření souvisejících s rozšířením koronaviru. Zároveň se mění podmínky, v nichž se plátci snaží dál vykonávat svou činnost, což…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Podání daňového přiznáníArchiv

20.4.2020, Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové přiznání je zásadním podáním v procesu správy daní, které je povinen učinit daňový subjekt pro deklaraci své daňové povinnosti v dané lhůtě. Daňovým přiznáním je obvykle startován proces stanovení daně. V daňovém řádu i v jednotlivých hmotněprávních…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Kontrolní hlášení k DPHArchiv

21.2.2020, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fakturujeme za dodávku tepla právnické osobě SVJ, která není plátcem DPH. Do jakého oddílu patří v kontrolním hlášení námi vystavené faktury vyšší než 10 tis. Kč? A4 nebo A5? Správce, který jim vede účetnictví, tvrdí, že DIČ…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Prodej ojetého nákladního automobilu do EUArchiv

14.2.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o radu, zda prodej ojetého nákladního automobilu do Polska plátci DPH je s 0% DPH, bude vykázán na ř. 20 přiznání k DPH a do SH s kódem 0. Větu na faktuře mám uvést „osvobozeno jako dodání zboží dle § 64 ZDPH”? Jaké musím mít doklady prokazující přepravu…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

§ 101i ZDPH Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášenímGarance

25.11.2019, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

§ 101c ZDPH Povinnost podat kontrolní hlášeníGarance

20.11.2019, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Změny kontrolního a souhrnného hlášeníArchiv

18.6.2019, Ing. Mgr. Alena Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Nárok na odpočet u nákupu automobiluArchiv

12.12.2018, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když se s. r. o. stane plátcem DPH, má nárok na odpočet z majetku nakoupeného 12 měsíců před registrací, uvádí se v přiznání DPH na řádku 45 jen DPH? Jedná se o nákup automobilu. Na řádku 47 se nebude…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Přijetí služby z IrskaArchiv

26.11.2018, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme s. r. o., neplátce DPH. Společnost vlastní mobilní telefon, hovory uplatňuje do nákladů.

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Montážní práce v NěmeckuArchiv

18.6.2018, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s r. o., plátce DPH, se zaměřuje na montážní práce v Německu. Práce jsou prováděny jak vlastními zaměstnanci, tak i živnostníky převážně ze Slovenska. Musí se tyto faktury od živnostníků vykazovat do daňového přiznání a následně i do kontrolního…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Úklidové práceArchiv

23.5.2018, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když pořídím službu pomocné úklidové práce (jsem plátce DPH) od osoby ze Slovenska, která je povinnou k dani a neplátce DPH, jsem povinen to uvést v DPH a KH?

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Chybně vystavený dokladArchiv

4.4.2018, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme plátci DPH. Omylem byla vystavena FA na nesprávného neplátce DPH za 10/2017. Naše DPH byla odvedena správně v 10/2017, ale pod jiným IČO.

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Chybně zaúčtovaný dokladArchiv

7.2.2018, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chybou v účtování byl doklad o DPH z provize zařazen jako snižující nárok na odpočet daně. Správně měl být účtován jako náklad firmy, tedy zvyšující nárok na odpočet daně. Tato chyba se opakuje ve třech po sobě jdoucích měsících. Jedná se o nepatrné částky, o…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

§ 101d ZDPH - Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášeníGarance

3.1.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

§ 106e ZDPH - Zrušení registrace skupinyGarance

10.7.2017, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášeníArchiv

6.4.2017, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2016 bylo zavedeno Kontrolní hlášení a s ním i ustanovení § 101h ZDPH v podobě vyměření sankcí za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením. Určitou tvrdost především z toho pohledu, že vyměření sankcí se nebylo možné nijak…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Kontrolní hlášení u opakovaných plněníArchiv

14.2.2017, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naší firmě je poskytováno opakovaně plnění stejného druhu (opakované přepravy stejného zboží), dle dodacích podmínek nám dodavatel každou dodávku fakturuje zvlášť. Veškeré dodávky jsou do 10 000 Kč. V kontrolním hlášení uvádíme tyto dodávky v části B3, tj.…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

§ 101k ZDPH - Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášeníGarance

3.10.2016, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Kontrolní hlášení pro neplátce DPHArchiv

26.9.2016, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fakturujeme plnění pro společenství vlastníků, družstva vlastníků, bytové domy, základní a střední školy, vzdělávací instituce, muzea. Nejsou plátci DPH. Pokud doklad přesáhne limit 10 000 Kč, do kterého oddílu kontrolního hlášení bude patřit - A4, nebo…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Kontrolní hlášení a zpožděná fakturaArchiv

5.8.2016, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od tuzemského plátce DPH, také právnické osoby, jsme obdrželi fakturu za služby s dvouměsíčním zpožděním, tedy až v červenci, neboť urgovali zaplacení a fakturu jsme neměli v evidenci. V kontrolním hlášení tuto fakturu uvedeme se zdanitelným plněním k datu…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Kontrolní hlášení - (ne)uvádění DIČArchiv

21.4.2016, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám dotaz ohledně kontrolního hlášení – vyplňování DIČ na faktuře s celkovou částkou včetně DPH 15 000 Kč. Odběratel je právnická osoba – Základní škola, neplátce DPH. Známe jenom IČO, DIČ neposkytli, dle ARESU nejsou plátci…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Nákupy PHM v kontrolním hlášeníArchiv

12.4.2016, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakupujeme pohonné hmoty prostřednictvím karet Shell. 2x měsíčně nám dodavatel vystavuje fakturu a ta obsahuje datum vystavení, datum splatnosti, rekapitulaci základu daně + DPH, v textu je uvedeno: období čerpání 01/01-17/01/16, další fa…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Postupné uplatnění nároku na odpočetArchiv

11.4.2016, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lze uplatnit nárok na odpočet z jednoho daňového dokladu (faktury) postupně v přiznáních k dani z přidané hodnoty ve více zdaňovacích obdobích? Tj. i v kontrolním hlášení pod stejným číslem daňového dokladu?…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

DPH a měření emisí - dopad do kontrolního hlášeníArchiv

1.4.2016, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provádíme měření emisí v hodnotě 300 Kč plátcům i neplátcům, platba je provedena v hotovosti. Každý den se provedla soupiska celkové částky a celková částka, např. 200 000 Kč za měsíc, se zaúčtovala v pokladně s výpočtem DPH. Lze takto postupovat i…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Kontrolní hlášení u čtvrtletního plátceArchiv

24.3.2016, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné u čtvrtletního plátce DPH, s.r.o., podávajícího tedy měsíční kontrolní hlášení, zahrnout do kontrolního hlášení za leden a únor pouze uskutečněná zdanitelná plnění, tj. doklady s daní na výstupu, a teprve v kontrolním hlášení za březen kromě…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

RPDP v kontrolním hlášeníArchiv

23.3.2016, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjemce služby v režimu přenesené daňové povinnosti (§ 92e ZDPH) odběratel, dostal od dodavatele zjednodušený daňový doklad za hotové, kde je uvedena fakturovaná částka k úhradě 2 455,46 Kč s upozorněním, že daň odvede zákazník, protože je vystaveno v RPDP…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Prodej automobilu z OM neplátci a kontrolní hlášeníArchiv

22.3.2016,  Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Zálohy v kontrolním hlášeníArchiv

18.3.2016, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi dodavatelem a odběratelem dojde k dohodě o poskytnutí služby v celkové výši 12 100 Kč. Zároveň je dohodnuta platba předem ve výši 50 %, po zaplacení 5.1.2016 je vystaven daňový doklad (dále DD) k platbě (ZD 5 000 Kč, DPH 21 % 1 050 Kč, platba předem celkem…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...