§ 196 ZP Rodičovská dovolenáGarance

13.11.2023, Mgr. Lenka Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Rodičovská dovolenáGarance

10.10.2023, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodičovská dovolená, která představuje další z důležitých osobních překážek v práci, umožňuje, aby o dítě mohla pečovat nejen matka, ale i otec, případně oba současně bez ohledu na to, zda pracují u stejného nebo jiného zaměstnavatele. Na základě žádosti se…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

§ 198 ZP Společná ustanovení o mateřské, otcovské a rodičovské dovolenéGarance

13.1.2023, Mgr. Lenka Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

§ 239 ZP Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osobyGarance

1.1.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující čerpání mateřské a rodičovské dovolenéGarance

1.3.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při krácení dovolené za neomluveně zameškanou směnuGarance

22.2.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel …………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Mateřská dovolenáGarance

10.12.2020, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě. Mateřská dovolená představuje důležitou osobní překážku v práci (§ 195 ZP). Po dobu jejího trvání je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni (tj. matce dítěte i…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Nařízení dovolené v důsledku vládních opatření k zamezení šíření koronaviruArchiv

13.3.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Návrat zaměstnankyně z rodičovské dovolené a ukončení pracovního poměruGarance

21.2.2019, JUDr. František Muška, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Určení čerpání dovolenéGarance

26.2.2018, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Dovolená během mateřské dovolenéArchiv

17.7.2017, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Mateřská dovolená a dovolená na zotavenouArchiv

19.5.2017, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Čerpání dovolené po ukončení rodičovské dovolenéArchiv

10.2.2017, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Dovolená při zkráceném úvazkuArchiv

18.4.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Výdělečná činnost a rodičovská dovolenáArchiv

24.6.2015, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Poměrná část dovolené na zotavenouArchiv

22.5.2015, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Pracovní podmínky zaměstnaných matekArchiv

21.5.2015, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Mateřská dovolená - nástup a délka trváníGarance

2.2.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mateřská dovolená činí 28 týdnů a porodila-li žena zároveň 2 nebo více dětí, činí mateřská dovolená 37 týdnů. Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje podle zákona č. 187/2006…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Mateřská dovolenáGarance

2.2.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Mateřská dovolená  patří mezi důležité překážky v práci na straně zaměstnankyně. Dle zákoníku práce zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnankyně v práci po dobu mateřské dovolené. O poskytnutí mateřské dovolené (na rozdíl od rodičovské dovolené)…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Rodičovská dovolená - délka, nástupGarance

2.2.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Rodičovská dovolená  je důležitou osobní překážkou zaměstnance v práci, při které zaměstnavatel omluví jeho nepřítomnost v práci. Rodičovská dovolená se poskytuje na žádost zaměstnankyně a zaměstnance. Matce dítěte se poskytuje po skončení mateřské dovolené a…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Mateřská dovolená - oznámení zdravotní pojišťovněGarance

2.2.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro všechny  zdravotní pojišťovny  a zaměstnavatele byl vydán seznam kódů změn povinně používaných při vyplňování hromadných oznámení zaměstnavatele.

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Zástup za zaměstnankyni na mateřské dovolenéArchiv

18.7.2014, JUDr. František Muška, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Náhrada za nevyčerpanou dovolenouArchiv

20.1.2014, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnankyně nastupuje 1. 8. 2013 po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání. Bylo dohodnuto (na žádost zaměstnankyně), že bude po rodičovské pracovat pouze na poloviční úvazek. Jak se bude posuzovat její dovolená z minulých let (před mateřskou byla…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

§ 195 Mateřská dovolenáGarance

19.8.2013, Mgr. Lenka Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Dovolená při kratším pracovním poměruArchiv

10.6.2013, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakým způsobem se stanoví dovolená zaměstnanci v pracovním poměru uzavřeného na 4 hodiny týdně?

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

§ 242 Přestávky ke kojeníGarance

11.7.2012, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

§ 197 Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěteGarance

18.4.2012, Mgr. Lenka Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Opětovný návrat na rodičovskou dovolenouArchiv

28.4.2010, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnankyně nastoupila do práce po rodičovské dovolené v září, po dovršení 2,5 let věku dítěte. Nyní žádá, zda by se mohla opět vrátit na dva měsíce na rodičovskou dovolenou, neboť dítě je teď na jaře často nemocné a dětská lékařka jí to…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Dohoda o pracovní činnosti a dovolenáArchiv

6.2.2009, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec u nás pracuje na základě dohody o pracovní činnosti s úvazkem 20 hodin týdně. Má nárok na plnou výši dovolené, nebo jen na…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Dovolená čerpaná po ukončení mateřské dovolené a proplácení svátkůArchiv

1.3.2008, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Má žena, která po ukončení mateřské dovolené čerpá dovolenou na zotavenou, nárok na proplacení svátků, které připadnou do dovolené (např. za měsíc…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...