Přehled judikatury trochu jinak - Neplatné odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místaGarance

27.6.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - agenturní zaměstnáváníGarance

2.6.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řekněme, že jste agenturou práce dočasně přidělující své zaměstnance k výkonu práce u jiného zaměstnavatele (uživatele). Protože těmi zaměstnanci jsou cizí státní příslušníci, kteří k výkonu práce na území České republiky potřebují příslušné povolení, musíte…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem vykonávajícím více druhů práceArchiv

27.3.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co vypadá na první dobrou jako výhoda, může se za jiných okolností ukázat jako nevýhoda. Na mysli mám situaci, kdy zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem více druhů práce. Širší dispozice s jeho pracovní silou, možnost přidělovat mu jednu, či druhou práci,…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - neomluvená absence a její důsledkyGarance

20.3.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neomluvené zameškání směny či více směn může zaměstnanci přinést neblahé pracovněprávní důsledky – vedle rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením mj. též zkrácení dovolené ve smyslu ustanovení § 223 odst. 2 ZP, a to o 1 až 3 dny dovolené za…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Platnost dohody o odpovědnosti za svěřené hodnotyGarance

21.2.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Dvě sjednaná místa výkonu práce v pracovní smlouvěGarance

9.11.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce to sice výslovně umožňuje, ale v praxi to zas až tak častá věc není. Dvě sjednaná místa výkonu práce v pracovní smlouvě. A v řadě případů je jedním z těch míst výkonu práce pracoviště zaměstnavatele a druhým bydliště zaměstnance. Jak je to pak…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Vliv sjednaného druhu práce na ukončení pracovního poměruGarance

8.11.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jeden, dva, tři a někdy snad i více. Tolik může zaměstnavatel sjednat se zaměstnancem druhů práce. Musí si být ale vědom, že takové sjednání mu může způsobit jisté komplikace pro případ rozvázání pracovního poměru. Tím spíše, pokud některý ze sjednaných druhů…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Souběh funkcíGarance

7.11.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kde si obchodní korporace (zaměstnavatel) mohla připadat trochu jako na houpačce, byla otázka souběhu funkcí. Tedy situace, kdy jedna a tatáž fyzická osoba byla současně statutárním orgánem (např. jednatelem společnosti s ručením omezením nebo předsedou…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - „Záměna" výpovědních důvodůArchiv

25.10.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel přijal rozhodnutí o organizační změně spočívající ve zrušení pracovního místa ředitele sekce. Část pracovních činností spojených s tímto pracovním místem oželel, část byla převedena na jiné zaměstnance. Říkáte si, klasický případ nadbytečnosti…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Překážka v práciGarance

7.10.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je to sice „jen” usnesení a vejde se na jednu stránku textového editoru, ale ty dvě věty z dílny Nejvyššího soudu stojí za to zopakovat, připomenout nebo jaké jiné vhodné sloveso si dosadíte. Které věty to jsou? Tyto: O překážku v práci ve smyslu ustanovení §…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Nadbytečnost zaměstnanceGarance

6.10.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Být nadbytečný, není žádný med. I z pracovněprávního hlediska. Pokud je totiž takový stav důsledkem rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně, hrozí zaměstnanci výpověď z pracovního poměru dle ustanovení § 52 písm. c) ZP. Ne vždy mají ale zaměstnanci či…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Intenzita porušení „pracovní kázně"Garance

5.10.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato věta z jednoho dřívějšího rozhodnutí Nejvyššího soudu se hodně dobře pamatuje a zmiňuje ji řada lidí, co se věnuje pracovnímu právu: „Útok na majetek zaměstnavatele, ať už přímý (např. krádeží, poškozováním, zneužitím apod.), nebo nepřímý (např. pokusem…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Soudní rozhodnutí v pracovním právuGarance

6.9.2016, JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z funkcí Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu v rámci soudní soustavy je také sjednocování soudních rozhodnutí nižších soudů, aby nedocházelo k rozdílnému výkladu právních předpisů, a tím k odlišným rozhodnutím v obdobných…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Organizační změny a ukončení pracovního poměruGarance

28.8.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problém nastal hned na začátku. Totiž zda rozhodnutí o organizační změně, na jehož základě byla posléze dána zaměstnanci výpověď z pracovního poměru dle ustanovení § 52 písm. c) ZP pro jeho nadbytečnost, přijal oprávněný orgán. Prozradím Vám, že…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Převedení na jinou práciGarance

3.8.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stát se to může, řidiči městské hromadné dopravy nevyjímaje. V rámci mimořádné lékařské prohlídky byl z psychických důvodů shledán dlouhodobě zdravotně nezpůsobilým a převeden zaměstnavatelem na jinou práci, konkrétně na práci dělníka v dopravě. Po necelých 6…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Ukončení pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázněGarance

22.7.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Není to věru nic lehkého – posoudit správně intenzitu porušení „pracovní kázně” zaměstnancem a zvolit tomu odpovídající způsob rozvázání pracovního poměru, tedy buď okamžité zrušení dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) ZP, nebo výpověď dle ustanovení § 52 písm.…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Nenároková složka mzdyGarance

22.7.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé ji nazývají různě – prémie, odměna, osobní ohodnocení. Různě též koncipují kritéria a podmínky, na jejichž základě a při jejichž splnění na ni může vzniknout zaměstnanci právo (nárok). Vždy by tam ale měla být spojitost s výkonem práce, protože…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Lhůty při výpovědi z pracovního poměruGarance

21.7.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento soudní spor nebyl až tak o tom, jestli zaměstnanec porušil režim dočasně práceneschopného pojištěnce (tím, že se v době prvních 14 kalendářních dnů nemoci nezdržoval v místě pobytu uvedeném na rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Nedokončené studium a závazky vyplývající z kvalifikační dohodyGarance

20.7.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ten problém řeší řada zaměstnavatelů, kteří chtějí se zaměstnancem uzavřít kvalifikační dohodu za účelem prohloubení nebo zvýšení jeho kvalifikace formou studia. Totiž jak ošetřit skutečnost, že budou zaměstnanci hradit náklady s tímto procesem spojené,…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinakGarance

25.5.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinakGarance

24.5.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinakGarance

25.4.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinakGarance

11.4.2016, JUDr. Petr BUkovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Doručování písemností zaměstnanci prostřednictvím provozovatele poštovních služebGarance

10.3.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vědět by to měl každý personalista. Totiž že předpokladem úspěšného rozvázání pracovního poměru jednostranným právním jednáním (tedy výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době) je řádné doručení písemnosti o tom zaměstnanci. A že pokud není…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Doručování písemností zaměstnanciGarance

8.3.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Porušení režimu dočasně práceneschopného zaměstnanceGarance

8.3.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Byl bych raději, kdyby se v tom soudním sporu zabývaly soudy otázkou, co konkrétně lze považovat za porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce (porušení jeho jiné povinnosti dle ustanovení § 301a ZP) zvlášť hrubým způsobem, a je tedy důvodem…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak- Nesplňování předpokladů pro výkon sjednané práceGarance

27.1.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mnozí zaměstnavatelé si tím nejsou příliš jisti – kdy lze použít výpovědní důvod dle ustanovení § 52 písm. f) ZP pro nesplňování předpokladu stanoveného právním předpisem pro výkon sjednané práce? A je tímto předpokladem i požadovaný stupeň vzdělání dle…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak- Informace o trestněprávní bezúhonnostiGarance

27.1.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedělám si iluze. Řada zaměstnavatelů dle mého názoru nectí to, že při výběru zaměstnance stejně jako již v průběhu trvajícího pracovněprávního vztahu nesmí od něj vyžadovat mj. údaj o trestněprávní bezúhonnosti, pokud ho k tomu neopravňuje zvláštní právní…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Jednání v pracovněprávních vztazích ve světle aktuální judikatury Nejvyššího souduGarance

14.1.2016, JUDr. Jaroslav Škubal, JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinakGarance

13.1.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řidič tramvaje. A prý opakovaně nedodržoval jízdní řád, překračoval maximální povolenou rychlost, zavinil tři menší dopravní nehody a také v rozporu s vnitřním předpisem (směrnicí) zaměstnavatele vykonával práci v neschváleném oděvu namísto v předepsaném…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled judikatury trochu jinak - Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnanceGarance

2.1.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Mysleli jste si, že... Přehled judikatury trochu jinakGarance

18.12.2015, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Mysleli jste si, že... Přehled judikatury trochu jinakGarance

16.11.2015, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Hmotná odpovědnost z pohledu judikaturyGarance

15.4.2015, Mgr. Matěj Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o hmotné odpovědnosti (dle platné terminologie nyní již „dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování” aneb „dohoda o odpovědnosti”) je v rámci pracovního práva poměrně stabilním institutem, který zaměstnavatelé využívali…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Údaje požadované po zaměstnanci a jeho osobní spisArchiv

21.11.2014, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Mysleli jste si, že... Přehled judikatury trochu jinakGarance

8.10.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Nelegální práce z pohledu judikaturyGarance

2.10.2014, JUDr. David Kahan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující článek se zabývá problematikou nelegální práce a obsahově vychází z několika rozsudků správních soudů. Jeho snahou je upozornit na některá úskalí, která s posuzováním nelegální práce souvisí, a současně popsat reálné situace či oblasti, kdy se…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Cizinci a pracovní cestyArchiv

12.9.2014, JUDr. David Kahan, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2013 vydal Nejvyšší správní soud několik zásadních rozsudků v oblasti vysílání cizinců, kteří potřebují k výkonu práce v České republice povolení k zaměstnání, na pracovní cesty. Tato přelomová judikatura měla zásadní vliv na posuzování nelegální práce…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Mysleli jste si, že... aneb Přehled judikatury trochu jinakGarance

28.7.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

24.7.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateliArchiv

2.7.2012, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud chci využít možnosti dočasného přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce, musím uzavřít se zaměstnancem dohodu o dočasném přidělení k výkonu práce k jinému zaměstnavateli a s novým zaměstnavatelem dohodu o dočasném přidělení…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a porušení „pracovní kázně“Archiv

2.3.2011, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaký je možný postup v případě, že zaměstnanec nepředloží potvrzení o zdravotní způsobilosti od závodního lékaře v požadovaném termínu? Může jít o hrubé porušení pracovní kázně? Musíme tuto skutečnost deklarovat v pracovním…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přemístění části zaměstnavatele a zajištění dopravy zaměstnancůArchiv

1.9.2010, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od začátku roku 2011 bude sklad naší společnosti přemístěn do jiného města (cca 30 km daleko). Máme v plánu ponechat si stávající zaměstnance a zajistit jim dopravu na nové pracoviště na firemní náklady (pravděpodobně svoz z jednoho místa firemním…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Neplnění obchodního plánu jako neuspokojivé pracovní výsledkyArchiv

26.5.2010, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme zaměstnance na pracovní pozici obchodník. Je možné stanovit písemně zaměstnanci roční plán plnění obchodního plánu a v případě, že tento plán nebude plnit, mu udělit výpověď pro neplnění…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Změna názvu a sídla zaměstnavateleArchiv

3.3.2010, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost byla v roce 2008 zakoupena novým německým vlastníkem. V průběhu roku 2010 by měla firma změnit název podle nové mateřské společnosti a možná i sídlo, ostatní – jako IČ a DIČ – by mělo zůstat stejné. Je jasné, že tuto skutečnost musím…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Neuspokojivé pracovní výsledkyArchiv

25.11.2009, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Můj dotaz se týká vytýkacího dopisu při neplnění pracovních povinností. Není mi jasné, jaké písm. ze zákoníku práce v dopise uvést, zda písm. f) či písm. g)? V konkrétním případě se jedná o to, že zaměstnanec má vypracovávat cenové nabídky pro…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Vydání potvrzení o zaměstnáníArchiv

27.10.2009, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec ukončil pracovní poměr a nedostavil se osobně k převzetí zápočtového listu. Nepřevzal si jej ani na písemnou výzvu zaměstnavatele. Je naší povinnosti zaslat tento doklad poštou, nebo jej musí zaměstnanec převzít…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Napomenutí za porušení „pracovní kázně" zaměstnancemArchiv

1.12.2008, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud zaměstnavatel dá písemné napomenutí vedoucímu zaměstnanci pro porušení pracovní kázně, je povinen toto napomenutí zaměstnanec přijmout a podepsat? Pokud jej nepodepíše, co to pro nás, jako zaměstnavatele, znamená a jaký je další postup? Do…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...