Osvobození důchodů a jim podobných příjmůGarance

6.3.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 odst. 1 písm. h) ZDP osvobozuje mimo jiné i příjem fyzických osob získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu, od roku 2013…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Předkládání evidenčních listů důchodového pojištěníGarance

3.3.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé jsou povinni vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a předkládat je příslušným orgánům sociálního zabezpečení.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíceGarance

3.3.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Maximální vyměřovací základ ve vztahu k ELDPGarance

3.3.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování příspěvků na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění se státním příspěvkemGarance

27.2.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Pojistné u OSVČGarance

8.2.2023, Ing. Lenka Hájková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) je povinna platit za podmínek stanovených příslušnými předpisy (zejména zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 187/2006 Sb.,…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

§ 53 ZOPSZ - Povinnost součinnosti příjemců dávekGarance

16.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávněním orgánu sociálního zabezpečení zakotveným v § 12 písm. b) a písm. c) ZOPSZ korespondují povinnosti příjemců dávek důchodového pojištění stanovené v odstavcích 1 a 2; ustanovení odstavce 2 se přitom týká poživatelů invalidního důchodu (všech stupňů).…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Způsob vyplňování ELDP za roky 2014 až 2023Garance

3.1.2023, ČSSZ, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace o vyplňování vycházejí z tiskopisu ČSSZ (89 381 8) Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP, který si můžete stáhnout na stránkách www.cssz.cz.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Změny v sazbách v oblasti sociálního zabezpečení od 1. 1. 2023Garance

22.11.2022, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Obsah evidence pro účely důchodového pojištěníGarance

30.11.2021, JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění, musí obsahovat údaje uvedené v § 37 ZOPSZ:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištěníGarance

30.11.2021, JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé jsou povinni dle § 38 ZOPSZ vést za jednotlivý kalendářní rok pro každého zaměstnance, který je účasten důchodového pojištění, evidenční list. Pro každý kalendářní rok se vede vždy nový evidenční list, a to i když trvala účast na důchodovém…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

§ 39 ZOPSZ - Předkládání evidenčního listuGarance

5.3.2021, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká správa sociálního zabezpečení vede centrální evidenci údajů o osobách účastných důchodového pojištění (registr pojištěnců podle § 16c ZOPSZ) a důležitým zdrojem informací pro vedení této evidence jsou evidenční listy důchodového pojištění. V ustanovení…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

ELDPGarance

2.2.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenční listy důchodového pojištění se vyhotovují po závěrce mzdových listů za každý kalendářní rok. Záznam do evidenčního listu se však provádí nejpozději do 30. dubna následujícího roku, pokud výdělečná činnost trvala k 31. prosinci tohoto roku.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru v roce 2020Archiv

16.4.2020, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za dobu nařízené karantény náleží zaměstnanci za období prvních 14 dnů náhrada mzdy od zaměstnavatele a od 15. dne nemocenské.

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Zaměstnávání důchodců z pohledu sociálního zabezpečeníArchiv

10.12.2019, JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Starobní důchody je třeba rozlišit na dvě skupiny, na tzv. řádný, za který se považují důchody přiznané nejdříve od dosažení důchodového věku (§ 29 ZDPo), a na tzv. předčasný, který lze za určitých podmínek přiznat již před dosažením důchodového věku (§ 31…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Archivace dat ve mzdové a personální oblastiGarance

9.4.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Archivace dat se provádí podle potřeby zaměstnavatele, tj. u některých dokladů pravidelně měsíčně, u jiných až po  skončení kalendářního roku . Po skončení kalendářního roku je nutné provést archivaci dokumentů vždy, a to v souladu s právními předpisy, které…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Vedení a předkládání ELDP podle právní úpravy účinné od roku 2018Archiv

14.3.2018, JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže uvedené zásady jsou platné pro vedení a odesílání evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen „ELDP”) týkajících se období po 31. 12. 2013. Platí-li některé dílčí změny pro vyplňování ELDP týkajících se pozdějšího období, je to na příslušných…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Tabulka na určování důchodového věkuGarance

16.1.2018, JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabulka určování důchodového věku je použitelná i pro určování počátku období, v němž lze účinně žádat i o některý z typů tzv. předčasných starobních důchodů.…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Odpovědnost zaměstnavatelů v důchodovém pojištění a sankceGarance

16.1.2018, JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Vedení evidence pro účely důchodového pojištěníGarance

16.1.2018, JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

DůchodyGarance

8.1.2018, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Tabulka pro výpočet důchodového věkuGarance

16.10.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Žádost o starobní důchodArchiv

23.3.2017, JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro hladký průběh řízení o žádosti o starobní důchod je vhodné zhruba rok před plánovaným datem podání žádosti o důchod požádat Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ”) o informativní osobní list důchodového pojištění; tuto žádost stačí podat…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přeplatek na pojistném na důchodové pojištěníArchiv

18.11.2016, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Zaměstnání malého rozsahuArchiv

2.11.2016, JUDr. Tomáš Hejkal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem „zaměstnání malého rozsahu” je znám z oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a navazuje na problematiku účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění. Skutečnost, že konkrétní osoba je zaměstnána v zaměstnání malého rozsahu, má…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

§ 38 ZOPSZ - Evidenční listyGarance

25.8.2016, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Oznanovací povinnosti zaměstnance-poživatele důchoduArchiv

17.8.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz  Obdrželi jsme dopis zaměstnankyně s rozhodnutím o ukončení pracovní neschopnosti. Na rubu toho rozhodnutí zaškrtla, že pobírá důchod (asi jí ho tedy nějaký přiznali). Myslím, že by měla tuto skutečnost zaměstnavateli oznámit a doložit, protože to má…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Předčasný starobní důchodce - oznámení nástupu do zaměstnání u OSSZGarance

19.4.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstoupí-li do zaměstnání poživatel předčasného starobního důchodu, tedy přiznaného podle § 31 ZDPo a vykonává-li výdělečnou činnost po dobu, kdy ještě nedosáhl důchodového věku, plní zaměstnavatel ohlašovací povinnost do 8 dnů po vstupu do zaměstnání. Hlášení…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Starobní důchodce - předložení dokladu o přiznání důchodu zaměstnancemGarance

10.1.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel může s každým poživatelem starobního důchodu uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, aniž by důchodce ztratil nárok na výplatu důchodu. To však neplatí pro poživatele předčasného starobního důchodu, který ještě nedosáhl…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Souběh vdovského a starobního důchoduArchiv

29.6.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Důchodové pojištěníArchiv

20.5.2015, JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důchodové pojištění je základní státní systém upravující podmínky nároků a způsoby stanovení výše dávek dlouhodobého charakteru poskytovaných v případech stáří, invalidity nebo úmrtí živitele. Pro ten účel rozeznává důchody starobní, invalidní, vdovské,…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled hlavních povinností zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištěníGarance

29.4.2015, JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé musejí při provádění důchodového pojištění svých zaměstnanců podle § 35a ZOPSZ především vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu, předkládat je orgánům sociálního…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Povinnosti zaměstnavatelů související s žádostmi o důchod jejich zaměstnancůGarance

20.4.2015, JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost zaměstnavatelů sepisovat žádosti o důchod je od roku 2007 zrušena. Zaměstnavatelé však poskytují orgánům sociálního zabezpečení v rámci přípravného důchodového řízení nezbytnou…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Cizinec a ELDPGarance

2.2.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel plní při provádění důchodového pojištění u zaměstnanců, kteří jsou  cizinci  a jsou účastni v ČR nemocenského a důchodového pojištění, povinnosti stejně jako u ostatních zaměstnanců, kteří jsou občany ČR. Zaměstnavatel musí vést stanovenou…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Žádost o invalidní důchodArchiv

1.1.2015, JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě sepisování žádosti o invalidní důchod nemá zaměstnavatel jiné zvláštní povinnosti, než ke kterým ho vyzve OSSZ sepisující danou žádost.

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Přehled změn v sociálním pojištění v roce 2014Archiv

13.1.2014, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V sociálním pojištění dochází od roku 2014 jednak ke změnám, které nastávají pravidelně každý rok a vyplývají zejména z nově stanovených základních parametrů důchodového pojištění, tj. z nových hodnot všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího…

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele související s účastí na důchodovém spořeníArchiv

8.2.2013, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákony č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, a č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, nabyly účinnosti dnem 1. 1. …

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...