Manželé a daň z příjmůGarance

17.1.2024, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob každý rok řeší, jaké mají možnosti legální optimalizace daňové povinnosti. Jestli mohou ušetřit na dani i manželé, když bylo před mnoha lety zrušeno společné zdanění manželů. Pokud ano, jaké podmínky se musí…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Odpisy pronajímané nemovitostiGarance

13.7.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba pronajímá byt dle § 9 ZDP. Nemovitost vlastní již několik let. Jak správně uplatňovat odpisy tohoto majetku?

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Reprodukční pořizovací cena u nájmuGarance

8.6.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba pronajímá byt. Byt byl pořízený na hypotéku v době delší než 5 let před zahájením pronájmu. Dle § 29 ZDP je v tomto případě vstupní cenou majetku pro účely uplatnění odpisu reprodukční pořizovací cena stanovená dle zákona o oceňování. Je nutné,…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Konstrukce dílčích základů daně u fyzických osobArchiv

31.1.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy u fyzických osob se rozdělují do pěti dílčích základů daně. Každý dílčí základ daně je svým způsobem ojedinělý a má svá specifika. V dnešním článku si na příkladech demonstrujeme výpočty jednotlivých dílčích základů daně, uvedeme si i jejich konstrukci.…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

DPH a překročení obratuArchiv

7.6.2022,  Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat ohledně povinné registrace k DPH při překročení obratu u osvobozených příjmů dle § 56a ZDPH?

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Příjmy z pronájmu bytu dceřiGarance

17.8.2021, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodiče pronajímají místnosti k bydlení dceři s dětmi. Dcera hradí rodičům nájemné ve výši 5 000 Kč/měsíčně. Musí jeden z rodičů tento příjem zdanit v ročním zúčtování daně? Pokud ano, tak podle § 9 ZDP, s možností uplatnění 30% výdajů nebo prokazatelnými…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Vklad a vyřazení nemovitosti do a z obchodního majetku v průběhu jednoho rokuArchiv

28.5.2021,  Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikající fyzická osoba je plátcem DPH a vede daňovou evidenci. Vedle příjmů z podnikání (§ 7 ZDP) dosahuje příjmů z nájmu (§ 9 ZDP), kdy pronajímá nemovitost pro administrativu jinému plátci DPH (nájem je zdaňovanou činností z pohledu zákona o DPH). Výdaje…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Příjmy z pronájmu bytů v bytových domechArchiv

28.4.2021,  Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Služby u pronájmuArchiv

21.4.2021, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepodnikající fyzická osoba, plátce DPH, vlastní objekt s nebytovými prostory. Objekt v celku jako takový pronajímá jiné společnosti. Fakturace probíhá vždy jednou měsíčně vč. DPH. U měsíčního vyúčtování tepla je jako odběratel psán majitel objektu, tedy FO,…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Příjem fyzické osoby z prodeje nemovitostiArchiv

14.4.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2021 bude prodána nemovitost charakteru bytového domu (změna charakteru budovy v roce 2015) s 5 bytovými jednotkami. Dům byl pořízen v roce 1993 (jako objekt k bydlení) a zařazen do obchodního majetku fyzické osoby. Jeden z bytů využívá majitel…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Pořízení kamerového systémuArchiv

2.10.2020, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba vlastní nemovitost, kterou pronajímá, příjmy zdaňuje dle § 9 ZDP.

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Příjmy z pronájmu a daňová evidenceGarance

9.9.2020, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba vlastní nemovitost, jde o bytový dům s bytovými jednotkami. FO nyní pronajímá celý dům s.r.o., které bytové jednotky spravuje, opravuje a pronajímá. Mezi FO a s.r.o. je sjednáno tržní nájemné. FO nyní příjmy z dlouhodobého pronájmu zdaňuje dle §…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Covid - NájemnéArchiv

3.9.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme smlouvy na pronájem nebytových prostor pro restaurace v obchodních centrech a zároveň máme franchisové smlouvy s partnery, ve kterých je uvedeno, že naši partneři:

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Rekonstrukce budovy - optimální způsob hrazení nákladůGarance

2.7.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše firma s.r.o., plátce DPH, má možnost pronajmout si kancelář v bytovém domě společenství vlastníků jednotek. Jediný jednatel a zároveň také jediný společník naší firmy je mimo jiné jedním z dvanácti spoluvlastníků tohoto bytového domu a také zde i bydlí se…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Daňové a některé další úlevy pro podnikatele postižené mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2Archiv

2.6.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

S postupným uvolňováním mimořádných restriktivních opatření k zamezení šíření viru SARS CoV-2 (zejména nouzového stavu trvajícího od 12. 3. do 17. 5. 2020) je ke zmírnění dopadů těchto mimořádných opatření poskytována firmám i osobám samostatně výdělečně…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnostiArchiv

19.2.2020, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Mzdy | Komplet

Nájem nemovitých věcíArchiv

10.10.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Je přítelem, kdo oře mé pole a šetří pluh můj” – lidové rčení vzdává hold nejen zemědělcům pachtícím se na cizích lánech a přeneseně i milencům manželek, ale obecně všem oprávněným uživatelům cizích věcí. Sice je dnes hodně v kursu skupování bytů, staveb i…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Příspěvek do fondu oprav a jeho daňová uznatelnostArchiv

13.9.2019, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba, vlastník bytu, který pořídil na základě kupní smlouvy v roce 2019, bude tento byt pronajímat. Pokud by se rozhodl uplatňovat při pronájmu skutečné výdaje, je možné příspěvek do fondu oprav účtovat do výdajů? V okamžiku zaplacení není jasné, co…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Paušální výdaje 2019Archiv

11.9.2019, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku nazvaném Uplatnění paušálních výdajů v daňovém přiznání za rok 2018 ze dne 26. února 2019 jsme se zabývali uplatněním paušálních výdajů v daňovém přiznání za rok 2018. Zákonem č. 80/2019 Sb. došlo k pozitivní změně pro poplatníky s příjmy dle § 7 a § 9…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Ukončení nájemní a podnájemní smlouvy s provedeným technickým zhodnocením - kdo má nepeněžní příjem?Archiv

30.7.2019, Ing. Otakar Machala, QUD, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci podnikatelské činnosti mohou právnické a fyzické osoby používat nejen majetek vlastní, ale i majetek ve vlastnictví osoby odlišné. Nejčastějším právním titulem pro užívání cizího majetku v podnikatelské oblasti je uzavření nájemní smlouvy podle § 2201…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Kauce u pronajímaného bytu a její užitíGarance

27.6.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majitel nemovitosti (plátce DPH), fyzická osoba, která má příjmy dle § 9 ZDP, inkasuje na počátku uzavření nájemního vztahu kauci. Kauce je uložena na podúčtu a peníze nejsou používány. V této situaci přijatá částka není jeho příjmem z hlediska daně z příjmu…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Nájem movitých věcíArchiv

26.6.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ať už pro podnikání nebo soukromé účely je v praxi často využíván nejen vlastní majetek, ale i věci patřící jiným osobám. Nebylo by ostatně rozumné, aby si malá stavební firma kupovala bagr, který využije jen párkrát do roka – při zahájení výstavby domku (rýhy…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Paušální výdaje na dopravu automobilem ve společném jmění manželůArchiv

29.5.2019, Ing. Milena Grygarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník s příjmy dle § 9 ZDP užívá svůj osobní vůz, který je ve vlastnictví manželů, pro zajištění svých příjmů. Rádi bychom využili paušálních výdajů na dopravu dle § 24 odst. 2 písm. zt), ale nejsem si jista zápisem ve velkém technickém průkazu. Vůz…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Stanovení kupní ceny u pronajímané nemovitostiArchiv

13.5.2019,  Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba si v roce 2018 koupila bytovou jednotku v panelovém domě za účelem pronájmu. V kupní smlouvě není určen poměr kupní ceny za bytovou jednotku a poměr ceny za pozemek pod panelovým domem. Zvolila jsem tedy přepočet 80 % z kupní ceny je za bytovou…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Pronájem bytu po dobu dvou měsíců a související výdajeArchiv

9.4.2019, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Byt slouží pouze k pronájmu, byl pořízen částečně z úvěru. Mohu si dát úroky z úvěru do nákladů k pronájmu? Mohu si tam dát celé úroky z úvěru, i když byl byt v roce 2018 pronajat pouze 2 měsíce? Ostatní měsíce byl byt…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Daňová ztráta dle § 9 ZDP v daňovém přiznáníArchiv

27.3.2019, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mohu si v daňovém přiznání za rok 2018 ztrátu z paragrafu 9 (příjmy z nájmu) započíst se ziskem z paragrafu 7 (příjmy ze samostatné činnosti) zákona o daních z příjmů?

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Příjmy FO z pronájmu - plátce DPH - zúžení společného jmění manželůArchiv

4.9.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manželé mají ve společném jmění manželů nemovitost. Manžel je plátcem daně z přidané hodnoty, tuto nemovitost pronajímá komerčním subjektům, plátcům DPH. Nemovitost kupovali do SJM ještě před dobrovolnou registrací manžela k DPH. Dva roky probíhala…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Byt v osobním vlastnictvíArchiv

30.8.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Původně družstevní byt byl převeden do osobního vlastnictví a bylo založeno SVJ. Nájemní smlouva i členství v družstvu trvalo 10 let, nyní je již 3 roky v osobním vlastnictví. Jednalo se o družstvo nájemníků. V bytě byly provedeny opravy a následně bude…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Pronájem bytu nezletilým vlastníkemArchiv

28.8.2018, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manželé a jejich dcera vlastní každý polovinu bytu. Byt je v současnosti pronajímán dcerou dle dohody mezi rodiči a ní, takže veškeré příjmy a výdaje uplatňuje ve svém přiznání dcera. Manželé by chtěli svoji polovinu darovat na syna dcery, tedy na vnuka. Vnuk…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

DPH a přeřazení nemovitosti do § 9Archiv

18.7.2018, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce daně, fyzická osoba s příjmy podle § 7 ZDP, v roce 2015 zkolaudoval nemovitost, zařadil ji do obchodního majetku a uplatnil odpočet DPH a odepisuje ji. V nemovitosti provozoval výrobní činnost. V roce 2018 chce tuto činnost ukončit a nadále celou…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Zdanění příjmů z nájmu majetku v SJMArchiv

30.6.2018, Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manželé mají ve společném jmění manželů nemovitost, kterou pronajímají. Manžel je plátce DPH, manželka nikoliv. Z nájmů manžel přiznává DPH na výstupu, popřípadě osvobozená plnění, zároveň uplatňuje odpočty DPH na vstupu. Může přiznávat, pro účely daně z…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Přechod na skutečné výdaje u pronájmuArchiv

29.6.2018, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel mimo živnost zdaňovanou dle § 7 ZDP pronajímá tři byty, příjmy zdaňuje dle § 9 ZDP. V minulosti se mu vyplatilo uplatňovat paušální výdaje. Nyní však zvažuje, že by přešel na skutečné výdaje. Pronájem zahájil v roce 2014 a do roku 2016 uplatňoval…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Vstupní cena bytové jednotkyArchiv

13.6.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klientka si v roce 2017 koupila bytovou jednotku s úmyslem ji pronajímat dle § 9 ZDP. Vstupní cena se stanovila ze vstupní ceny, když je pořízeno do 5 let, a k tomu byla připočítána provize realitní kanceláře a daň z nabytí nemovitosti. Jelikož nebyla v kupní…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Aktuálně ke zdanění výdělečně činných důchodcůArchiv

31.5.2018, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada občanů pobírajících starobní důchod má další příjmy z výdělečné činnosti. Může jít jednak o příjmy dosahované v rámci pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), dále o příjmy ze samostatné činnosti, o příjmy…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Družstevní byt, opravy a poté pronájemArchiv

30.5.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník v jednom roce koupil družstevní byt (práva k němu), stal se členem družstva. Dle jeho žádosti mu byl odsouhlasen pronájem tohoto bytu. V průběhu roku na své náklady tento byt opravil. Nešlo o technické zhodnocení. V tomto roce nebyl žádný příjem z…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Pronájem a paušální náklady na auto - operativní leasingArchiv

22.5.2018, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mohu k příjmům za pronájem bytu (§ 9 ZDP) dát do nákladu měsíčně 4 000 Kč paušální náklady na soukromý automobil + část operativního leasingu k tomuto autu (např. 30 %)?…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Stanovení ceny budovy určené k pronájmu bytůArchiv

16.5.2018, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klient, fyzická osoba, v roce 2016 pořídil rozestavěnou nemovitost, v roce 2017 ji zrekonstruoval a zkolaudoval, výdaje za dostavbu nemovitosti ke kolaudaci nesledoval. Nyní by chtěl uplatnit do výdajů za nemovitost odpisy. Příjmy z této nemovitosti bude danit…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Pronájem nemovitosti, přechod na paušální výdaje a DPHArchiv

3.11.2017, Ing. Pavel Novák , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsem OSVČ, plátce DPH. Do konce února 2017 jsem provozoval samoobsluhu s potravinami (nákup a prodej zboží), vedl daňovou evidenci. Dne 28. 2. 2017 jsem ukončil tuto činnost (z důvodu odchodu do starobního důchodu), všechny zásoby zboží jsem prodal a od 1. 3.…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Příjmy z nájmu a zdravotní pojištěníArchiv

6.6.2017, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se blíže na specifickou problematiku příjmů z nájmu z pohledu zdravotního pojištění.

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Spolupracující osoba jako plátce DPHArchiv

1.6.2017, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stane se spolupracující osoba (manžel) plátcem DPH, má-li příjmy z nájmu podle § 9 ZDP a překročí hranici 1 mil. Kč?

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Uznatelné náklady spojené s pronájmem bytu dle § 9 ZDPArchiv

17.1.2017,  Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajímá mě pronájem bytu v osobním vlastnictví. Je možné si oproti příjmům z pronájmu do výdajů zahrnout určité náklady, konkrétně:

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Ústavní soud ke zdanění důchodů v roce 2016Archiv

30.8.2016, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nálezem Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2016 čj. Pl. ÚS 18/15 došlo ke zrušení ustanovení § 4 odst. 3 ZDP. V článku si stručně připomeneme podmínky pro osvobození důchodů od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP, uvedeme si vývoj uplatnění § 4 odst. 3 ZDP a…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Příjmy z nájmu a zdravotní pojištěníArchiv

21.7.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 31. 12. 2013 pozbyl letité právní účinnosti pojem pronájmu, jakož analogicky byly do tohoto data definovány i příjmy z pronájmu podle ustanovení § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). V rámci…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Úhrada za užívání spoluvlastnického podílu - § 9, nebo § 10 ZDP?Archiv

5.7.2016, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle jakého paragrafu zdanit u fyzické osoby příjem plynoucí na základě dohody spoluvlastníků o užívání movité věci (nejde o věc zařazenou v obchodním majetku), vlastněnou více podílovými spoluvlastníky?…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Paušální výdaj na dopravuArchiv

13.4.2016, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Má-li společník pouze příjmy z pronájmu dle § 9 ZDP, může uplatnit paušální výdaje na dopravu?

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Příjem za správcovstvíArchiv

7.4.2016, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čtyři spolumajitelé pronajímají nemovitost. Příjmy zdaňují podle § 9 ZDP s uplatněním paušálních výdajů. Mají zřízen na jednoho ze spolu majitelů nemovitosti běžný účet a ten tuto nemovitost spravuje. Mezi sebou si udělali dohodu, že tento správce bude…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Darování nemovité věci, která je v obchodním majetku fyzické osobyArchiv

4.3.2016, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba (FO), plátce DPH, vede účetnictví. V majetku má nemovitou věc. Nemovitá věc není daňově ani účetně odepsaná. Nemovitou věc chce darovat dceři. Dcera nepodniká a bude budovu pronajímat dle § 9 ZDP.…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Příjmy ze zahraničí a solidární zvýšení daně - vazba na daňové přiznáníArchiv

23.2.2016, Ing. Pavel Kyselák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z prvků v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických osob je tzv. solidární daň. K aplikaci metod vyloučení dvojího zdanění za situace, kdy přichází v úvahu uplatnění solidárního zvýšení daně, se vedla rozsáhlá diskuse, jejíž závěry finanční správa…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Pronájem budovyArchiv

18.2.2016, Ing. Martin Špád, Zdroj: Verlag Dashöfer

FO podnikatel, plátce DPH, vlastní nemovitost, která byla zkolaudována a zařazena do užívání v roce 2003. Nemovitost pronajímá „svému” s.r.o. Budovu odepisuje a příjem z nájmu zdaňuje podle § 7 ZDP. Je možné nemovitost vyjmout z podnikání a příjem z nájmu…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet

Zdanění příjmů u starobního důchodceArchiv

16.2.2016, Ing. Hana Kovářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba je od 7.7.2015 starobní důchodce s tím, že celý rok 2015 je zaměstnancem, k tomu má příjmy dle § 7, 9 , 8 a 10 ZDP. K roku 2015 se váže limit na příjmy ve výši Kč 840 000 Kč. Prosím o informaci, jak postupovat při zjištění limitu těchto příjmů…

Přístupné pro předplatitele: Daně a účetnictví | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...