Input:

Oznamovací povinnost poplatníka

30.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

9.8.3 Oznamovací povinnost poplatníka

Ing. Marcela Srněnská

Pokud dojde během roku:

  • ke změně skutečností rozhodných pro výpočet záloh na daň a daně nebo

  • ke změně podmínek pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba ZDP a daňového zvýhodnění podle § 35c ZDP,

má poplatník podle § 38k odst. 8 ZDP povinnost tyto změny oznámit prokazatelně plátci daně (např. změnou v Prohlášení). Oznámení změn musí uskutečnit nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala nebo v němž bylo o změně rozhodnuto. Plátce daně tyto změny zaeviduje změnou ve mzdovém listě.

Příklad

Příklad:

Poplatník, který učinil Prohlášení k dani, měl ve zdaňovacím období roku 2024 příjmy ze závislé činnosti měsíčně ve výši 50 000 Kč, z nichž byly sráženy daňové zálohy, a uplatňoval měsíční daňové zvýhodnění na tři nezletilé děti. Po skončení roku požádal o roční zúčtování.

Zaplatil:

  • pojistné na soukromé životní pojištění ve výši 12 000 Kč,

  • příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem ve výši 24 000 Kč,

  • úroky z úvěru od stavební spořitelny na rekonstrukci bytu ve výši 15 000 Kč,

  • 2× daroval bezplatně krev, tj. bezúplatné plnění v hodnotě 6 000 Kč.

Nezdanitelné částky činí celkem 57 000 Kč.

Měsíční mzda:

Hrubá mzda  50 000 Kč  
Základ pro výpočet zálohy  50 000 Kč  
Zaokrouhleno (na celé stokoruny nahoru) 50 000 Kč  
Záloha na daň  7 500 Kč  
Měsíční sleva podle § 35ba odst. 1 písm. a)  2 570 Kč  
Záloha po slevě podle § 35ba  4 930 Kč  
Měsíční daňové zvýhodnění (1 267 + 1 860 + 2 320)  5 447 Kč  
→ z toho měsíční sleva na dani  4 930 Kč  
Nahrávám...
Nahrávám...