Input:

Odpovědnost plátců daně

30.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

9.9 Odpovědnost plátců daně

Ing. Marcela Srněnská

Opravy záloh na daň, daně a daňových bonusů

V ustanovení §38i ZDP je upraven postup při opravě chyb vzniklých při výběru daně z příjmů ze závislé činnosti. Při nápravě chyb je důležité posoudit, kdy chyba nastala, zda v běžném nebo v již uplynulém zdaňovacím období, a kdy byla zjištěna, zda před nebo až po uplynutí lhůty pro podání řádného vyúčtování za dané zdaňovací období. Také je nutné zkoumat, zda byla chybná výše zálohy stanovena zaviněním poplatníka daně z příjmů fyzických osob (zaměstnancem) či plátcem daně (zaměstnavatelem).

Přeplacená záloha a nevyplacený měsíční daňový bonus

Poplatníkovi, kterému byla sražena záloha vyšší, než je stanoveno, nebo kterému byl vyplacen měsíční daňový bonus nižší, než měl být (tzn. přeplacená záloha a nevyplacený měsíční daňový bonus), vrátí plátce vzniklý rozdíl, pokud neuplynula lhůta pro podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen "Vyúčtování") za toto zdaňovací období. O vrácenou částku na záloze nebo o doplacenou částku na měsíčním daňovém bonusu sníží plátce nejbližší odvod záloh (§ 38i odst. 1 ZDP).

Přeplacená daň a nevyplacený daňový bonus

Poplatníkovi, kterému byla sražena daň vyšší, než je stanoveno, nebo kterému byl vyplacen daňový bonus nižší, než měl být (tzn. přeplacená daň a nevyplacený daňový bonus), vrátí plátce vzniklý rozdíl, pokud neuplynuly 2 roky od konce lhůty pro podání Vyúčtování za zdaňovací období, v němž rozdíl vznikl. Plátce daně je povinen nejdříve vrátit tento rozdíl poplatníkovi a poté může podat dodatečné Vyúčtování. O tento vrácený rozdíl sníží plátce nejbližší odvod záloh. Jinak má poplatník, kterému nebylo provedeno roční zúčtování, možnost uplatnit nárok na vzniklý rozdíl v daňovém přiznání (§ 38i odst. 2 ZDP). Od roku 2014 je zde dána také možnost vrácení částky formou daňového přiznání podaného poplatníkem.

Nedoplatek na záloze a neoprávněně vyplacený měsíční daňový bonus

Poplatníkovi, kterému byla sražena záloha nižší, než je stanoveno, nebo kterému byl vyplacen měsíční daňový bonus vyšší, než měl být, může plátce srazit vzniklý

Nahrávám...
Nahrávám...