Input:

Odpočet na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění

12.11.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

9.7.3 Odpočet na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění

Ing. Marcela Srněnská

Jako nezdanitelnou částku podle § 15 odst. 5 ZDP lze uplatnit platby na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění, které hradí zaměstnanec sám za sebe. Na straně zaměstnavatelů, kteří za své zaměstnance toto spoření hradí, lze příslušné platby zahrnout do daňových výdajů a na straně zaměstnanců je určitá částka hrazená zaměstnavatelem při splnění zákonných podmínek od daňové povinnosti osvobozena.

Výše částky, kterou lze uplatnit

Podle § 15 odst. 5 lze od základu daně odečíst částku v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč zaplacenou poplatníkem na jeho

  1. penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek, nebo
  2. penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období, nebo
  3. doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek.

Jako nezdanitelnou část základu daně z titulu penzijního pojištění lze uplatnit ty částky měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek – tj. 1 000 Kč, maximálně však do úhrnné výše 24 000 Kč. Do úhrnné výše 24 000 Kč lze zahrnout i mimořádné vklady.

Zánik připojištění, spoření či pojištění

Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření zaniklo bez nároku na penzi nebo jednorázové plnění a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění, nebo pokud bylo poplatníkovi vyplaceno

Nahrávám...
Nahrávám...