Input:

Zjištění chyby po uplynutí lhůty pro stanovení daně

7.9.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2022.17.5
Zjištění chyby po uplynutí lhůty pro stanovení daně

Ing. Stanislav Suchan

VYŠLO V ČÍSLE 17/2022

Jaký by měl být správný postup v případě, že po uplynutí lhůty pro stanovení daně zjistíme, že jsme do přiznání nezahrnuli náklady a i výnosy, přičemž výsledný základ daně by měl být vyšší než základ daně v původním daňovém přiznání?

a) Po uplynutí lhůty pro stanovení daně nelze daň stanovit a finanční úřad by podání dodatečného přiznání zamítl a případnou platbu by zaevidoval jako přeplatek. Částky nákladů a výnosů neuvedeme ani v přiznání za rok, ve kterém jsme chybu zjistili.

b) Protože lhůta ke stanovení daně uplynula, nepodáme dodatečné přiznání, ale náklady a výnosy zahrneme do běžného zdaňovacího období, ve kterém jsme skutečnost zjistili.

c) Nepodáme dodatečné přiznání, do běžného zdaňovacího období zahrneme pouze výnosy.

Odpověď

Lhůta pro stanovení daně je upravena v § 148 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "DŘ"). V § 148 odst. 1 daného zákona je upravena tříletá délka subjektivní lhůty pro stanovení daně, jejíž počátek běhu se odvozuje od dne, kdy uplynula lhůta pro podání řádného daňového

Nahrávám...
Nahrávám...